Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Ένα χρήσιμο τυπολόγιο Θερμοδυναμικής

Επειδή πάντα ένα τυπολόγιο είναι χρήσιμο, στη Θερμοδυναμική δε ακόμη περισσότερο, αναρτώ ένα συνοπτικό τυπολόγιο Θερμοδυναμικής.
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ1

Δεν υπάρχουν σχόλια: