Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009

Μεθοδολογία στην Ισορροπία δυνάμεων

Μεθοδολογία στην Ισορροπία δυνάμεων για την 1η Λυκείου.
Βήμα 1ο:
Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα
Βήμα 2ο:
Επιλέγουμε δυο κάθετους άξονες.
Αν είναι σώμα που κρέμεται από νήμα, επιλέγουμε έναν άξονα στη διεύθυνση του βάρους και ένα κάθετο σ’ αυτόν.
Αν είναι σώμα που ισορροπεί σε δάπεδο επιλέγω έναν άξονα στη διεύθυνση του επιπέδου και ένα κάθετο σ’ αυτόν.
Βήμα 3ο:
Αναλύουμε τις δυνάμεις.
Βήμα 4ο:
Εφαρμόζουμε τις συνθήκες ισορροπίας: ΣFx=0 , ΣFy=0.

Μεθοδολογία στην Ισορροπία Δυνάμεων

Δεν υπάρχουν σχόλια: