Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Β Λυκείου

Όποιος ή όποια δεν έγραψε το τεστ στο φροντιστήριο μπορεί να το κατεβάσει και να το λύσει στο σπίτι, σαν άσκηση.


Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Β (Ιανουάριος Αστρολάβος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: