Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2008

Νόμοι των Αερίων. Μια ιστορική ανασκόπηση!

Με αφορμή μια εργασία που έκανα για τους νόμους των αερίων παραθέτω πιο κάτω ένα κείμενο ,-αρκετών σελίδων -, μια ιστορική ανασκόπηση για τους νόμους των αερίων. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πως και γιατί έχει επικρατήσει διαφορετική ονομασία σε κάθε χώρα για κάθε νόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: