Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008

Οι Δυνάμεις του 10

Ένα ταξίδι ξεκινώντας από ένα τριαντάφυλλο μέχρι τα βάθη των γαλαξιών, ένα ταξίδι από την επιφάνεια του ρόδου μέχρι τα quark. Ένα ταξίδι στις δυνάμεις του 10.


Γιατί κάποια πράγματα σου προκαλούν δέος !!!!!!


Από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΗΣτμήμα τηςEUROPEAN PARTICLE PHYSICS OUTREACH GROUP (EPPOG) .

Με ένα κλικ στον τίτλο σας στέλνει στην παραπάνω σελίδα. Αξίζει!!

Αν θέλετε μπορείτε να δείτε το αντίστοιχα από μια Αγγλική σελίδα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: