Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Κατάργηση της βάσης του δέκα

Και ξαφνικά στο σχέδιο νόμου του "Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων" , που κατατέθηκε σήμερα, στις επείγουσες παρεμβάσεις στη λειτουργία των Α.Ε.Ι, προτείνεται νομαθετική ρύθμιση για την κατάργηση της βάσης του δέκα.
Το κείμενο ακριβώς λέει:

Η κατάργηση της βάσης του 10.

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά την υιοθέτηση της ρύθμισης αυτής, δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ή μελέτη που να αποδεικνύει ότι η θέσπιση της βάσης του 10 πέτυχε στο ελάχιστο την άνοδο της ποιότητας σπουδών στο λύκειο ή τα τριτοβάθμια ιδρύματα. Δεν έχουμε καμιά ένδειξη ότι τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. έχουν σήμερα καλύτερους φοιτητές από αυτούς που είχαν μέχρι το 2006.
Αντίθετα, έχουμε τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με καθηγητές και διοικητικό προσωπικό χωρίς αντικείμενο εργασίας και υποδομές που υπολειτουργούν, όταν μάλιστα δεκάδες χιλιάδες νέοι λόγω του συγκεκριμένου συστήματος προσφεύγουν σε «κολλέγια» αλλά και σε κάθε είδους πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα χωρών όλου του κόσμου.

Με το νομοσχέδιο καταργείται ο περιορισμός της βάσης του 10, όπως αυτός θεσμοθετήθηκε. Άλλωστε αντιβαίνει στην παιδαγωγική λογική των πανελλαδικών εξετάσεων όπως αυτές γίνονται σήμερα, με όλους τους μαθητές να εξετάζονται στα ίδια μαθήματα, ανεξάρτητα από την προσωπική τους επιλογή σπουδών.

Η ανταπόκριση των υποψηφίων στις σχολές και στα τμήματα των Α.Ε.Ι. μετά τη φετινή διαδικασία, και σε συνδυασμό με στοιχεία των προηγούμενων ετών, θα αποτελέσουν και ενδεικτικά στοιχεία για τη συνολική χωροταξική και θεματική αναδιάρθρωση την οποία μελετά το Υπουργείο.


Τονίζω με "έντονα" τη φράση γιατί περιέχει το όπως αυτός θεσμοθετήθηκε. Δηλαδή τι αλλάζει, τελικά;

Θα υπάρχει κάποια μικρότερη βάση, ή δε θα υπάρχει καθόλου βάση;

Για να δούμε.....

Και η πονηρή ερώτηση προκύπτει μετά από αυτά. Τα θέματα θα είναι το ίδιο "βατά" ή θα ξεφύγουν απ' την ανάγκη να υπάρχουν 10-12 μονάδες στις 20 που να μπορούν "όλοι" να τις διαπραγματευτούν;

Δεν υπάρχουν σχόλια: