Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

Προτεινόμενα θέματα στις ταλαντώσεις

Στα πλαίσια της επανάληψης για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις θα δίνονται περιοδικά προτεινόμενα θέματα με τις απαντήσεις τους. Ο βαθμός δυσκολίας τους μπορεί να είναι υψηλότερος από τα θέματα των τελευταίων ετών, αλλά δε μπορούν να θεωρηθούν τραβηγμένα. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει αν κάποιο θέμα ή ερώτημα είναι "εξωφρενικό" και να το εγκαταλείψει. Καλό είναι πάντως να τονίσουμε κάποια δύσκολα σημεία ή ερωτήματα. Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή προτάσεις.... αφήστε σχόλιο.

Προτεινόμενα Θέματα στις Ταλαντώσεις 2009 Α

Δεν υπάρχουν σχόλια: