Κυριακή, 24 Αυγούστου 2008

Κατασκευή ενός ηλεκτροκινητήρα και ενός φασματοσκοπίου για πείραμα επίδειξης

Εδώ, παρουσιάζω δυο πειράματα που έχω πραγματοποιήσει, συμπληρώνοντας και το θεωρητικό υπόβαθρο που πρέπει να έχουμε, (όχι τόσο για το γνωστικό κομμάτι), αλλά ώστε να εκτελέσουμε ένα πείραμα και μάλιστα ένα πείραμα επίδειξης και να το εισάγουμε στη διδασκαλία.
Αξίζει να προσπαθήσουμε να φέρουμε τους μαθητές σε επαφή με την πραγματική φυσική, με τη δημιουργία και εξήγηση φαινομένων, γλιτώνοντας τους για λίγο από τον κουραστικό φορμαλισμό. Θεωρώ, ότι με τη διδασκαλία μας -τον τρόπο που παρουσιάζουμε τις έννοιες-, με τα πειράματα, με την ιστορία φυσικής, με τις νέες τεχνολογίες, πρέπει να προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι η φυσική.... είναι ωραία.... Έτσι θα τους κερδίσουμε και θα τους διδάξουμε καλύτερα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: