Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Μείωση της ύλης

Την ελάφρυνση της διδακτέας ύλης,ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας.
Το απότέλεσμα είναι η σημαντική μείωση της ύλης των διαφόρων μαθημάτων. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η ύλη της Γ’ Λυκείου που είχε μόνο οριακές μεταβολές, τέτοιες που δεν αλλάζουν ουσιαστικά τα δεδομένα των εισαγωγικών εξετάσεων την ερχόμενη σχολική χρονιά.

Φυσική

Ποσοστό μεταβολής της διδακτέας ύλης σε σύγκριση με την προτεινόμενη ύλη του σχολικού έτους 2009-2010 με βάση το σχολικό εγχειρίδιο

Τάξη Ποσοστό περικοπής (%)
Ε’ Δημοτικού 34*

Στ’ Δημοτικού 32**

Β΄ Γυμνασίου 34

Γ΄ Γυμνασίου 34

Α΄ Λυκείου 28

Β΄Λυκείου Γεν. Παιδείας 28

Β΄Λυκείου Θετ και Τεχν. Κατεύθ. 15

* 18% από το Τετράδιο Εργασιών

**16% από το Τετράδιο Εργασιών

Δεν υπάρχουν σχόλια: