Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

Μαγνητικές Γραμμές

Ξεκίνησα να βάλω μια σειρά από προσομοιώσεις και βίντεο από μαγνητικά πεδία και τις δυναμικές τους γραμμές, αλλά μετά από μικρή έρευνα στο διαδίκτυο βρήκα κάποια χρήσιμα στοιχεία που ίσως κάποια να μην τα έχουμε τονίσει. Μοιάζουν με "ψιλά " γράμματα, ιδίως για τη Φυσική Γενικής Β Λυκείου, αλλά είναι ;

Ας δούμε δυο πράγματα για τις δυναμικές γραμμές κάποιου πεδίου.
Επειδή δεν μπορούμε να αντιληφθούμε απ' ευθείας το ηλεκτρικό πεδίο με τις αισθήσεις μας, χρησιμοποιούμε τις δυναμικές γραμμές γι' αυτόν το σκοπό. Ο πρώτος που εισήγαγε την έννοια των δυναμικών γραμμών ήταν ο M. Faraday (1791-1867). Οι δυναμικές γραμμές είναι οι υποθετικές γραμμές, οι φανταστικές γραμμές που σχεδιάζουμε σε μία περιοχή του χώρου έτσι ώστε σε κάθε σημείο, το διάνυσμα της έντασης του πεδίου να εφάπτεται σε εκείνο ακριβώς το σημείο. Οι δυναμικές γραμμές δείχνουν τη φορά της έντασης του πεδίου. Όσο πιο πυκνές είναι οι δυναμικές γραμμές τόσο πιο ισχυρό είναι το πεδίο στη συγκεκριμένη περιοχή του χώρου.
Μπορούμε όμως τις μαγνητικές γραμμές να τις ονομάζουμε δυναμικές μαγνητικές γραμμές; Μάλλον όχι, διότι η δύναμη F είναι κάθετη στην ένταση Β, άρα η δύναμη δεν είναι εφαπτόμενη στη μαγνητική γραμμή. Αυτό συμβαίνει στο ηλεκτρικό πεδίο και έχει νόημα να λέμε ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές, όχι όμως στο Μ.Π. Εδώ πρέπει να λέμε μαγνητικές γραμμές.

Ψάχνοντας λοιπόν κατέληξα στο αξιόλογο site Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες, οπότε θεωρώ και για τους συναδέλφους αρκετά διαφωτιστικά τα άρθρα του Π. Μουρούζη, άρθρο 24), όπως και του Θ. Μαχαίρα στο έτερο αξιόλογο site ( Υλικό Φυσικής -Χημείας).

Οπότε αφού καλύψαμε τις απορίες και φωτίσαμε τα σκοτεινά σημεία, μπορούμε να δούμε και τα video για τα οποία ξεκινήσαμε.....
Μαγνητικό Πεδίο Ραβδόμορφου μαγνήτη


Μαγνητικό Πεδίο Δυο Ραβδόμορφων Μαγνητών (Αντίθετοι Πόλοι)


Μαγνητικό Πεδίο Δυο Ραβδόμορφων Μαγνητών (Ίδιοι Πόλοι)


Μαγνητικό Πεδίο Ενός Σωληνοειούς
(Πως σχεδιάζουμε τη φορά των μαγνητικών γραμμών στο εσωτερικό του)


Μαγνητικό Πεδίο Ενός Ευθύγραμμου Ρευματοφόρου Αγωγού
(Και ο κανόνας του δεξιού Χεριού)


Μαγνητικό Πεδίο Ενός Κυκλικού Ρευματοφόρου Αγωγού
(Και ο κανόνας του δεξιού Χεριού)


Δεν υπάρχουν σχόλια: