Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Κρούσεις. Πλαστικές, Ελαστικές

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ
Ας δούμε σε ένα video μια προσομοίωση στον αεροδιάδρομο μιας πλαστικής κρούσης. Δεν σφηνώνεται το ένα σώμα στο άλλο, αλλά μετά την κρούση δημιουργείται συσσωμάτωμα. Οι μάζες των σωμάτων ενδεικτικά είναι:Red -190g, Gold-178g.Στη συνέχεια μπορούμε να λύσουμε και μια άσκηση με πλαστική κρούση σαν επανάληψη και για την τρίτη, αλλά και για την πρώτη Λυκείου. (Ας μη ξεχνάμε και το 4ο Θέμα του 2008)

ΑΣΚΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ

Έστω ένα σώμα μάζας Μ=1,9kg που αρχικά είναι ακίνητο. Ένα βλήμα μάζας m=0.1kg κινείται προς το Μ με ταχύτητα υ=400m/s και σφηνώνεται σ' αυτό. Αν θεωρήσουμε ότι η ενσφήνωση διήρκεσε 0,001s και μόλις ολοκληρώθηκε η κρούση το σύστημα κινήθηκε σε τραχύ επίπεδο με συντελεστή τριβής μ=0,5, να βρείτε:
α)την ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση
β)τη μεταβολή της ορμής του βλήματος
γ)τη μέση δύναμη που δέχτηκε το βλήμα κατά την κρούση
δ)την ενέργεια που χάθηκε κατά την κρούση
ε)το διάστημα που διανύει το συσσωμάτωμα στην διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης
στ) το ποσοστό της αρχικής ενέργειας του βλήματος που χάθηκε κατά την κρούση και το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βλήματος που μετατράπηκε σε θερμότητα λόγω τριβής.

Αποτελέσματα:α) V=20m/s, β) -38kg.m/s, γ) 38000Ν, δ)7600J, ε) 40m, στ)95%, 5%

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ
Σώματα ίσης μάζας κατά την ελαστική κρούση ανταλλάσσουν ταχύτητεςΣώματα διαφορετικής μάζας συγκρούονται ελαστικά
Πηγές video: http://paer.rutgers.edu/PT3/index.php

Δεν υπάρχουν σχόλια: